Så här söker du: Välj kategori och språk i listan här närmast till vänster (buskar o träd eller perenner på latin eller svenska).
Navigera sedan med hjälp av alfabetet och småbilderna.
Lycka till!


Urval: Den högt ställda ambitionen är att man ska kunna hitta allt här, dvs alla de fleråriga växter som går att använda i vårt klimat. Dit har jag inte nått ännu, och kommer väl aldrig att göra det heller, men förhoppningsvis kommer detta material ständigt växa och utvecklas. Växterna är uppdelade i kategorierna buskar och träd respektive perenner. Ibland är denna uppdelning inte helt självklar, det somliga betraktar som buskar kan därför befinna sig bland perennerna. Jag har också inkluderat några annueller samt någon lökväxt bland perennerna. Om det är någon speciell växt du skulle vilja ha presenterad så hör av dig till mig.

Namn: Känner du inte igen dig i de namn jag använder på växterna? Läs mer om växternas namn här: