johan vagland   
Jag är landskapsarkitekt. De senaste åren har mitt verksamhetsfält varit brett. Åren 1997-98, under utställningen "Trädgården och Konsthantverket" var jag trädgårdsmästare vid Rosendals Trädgårdar i Stockholm. Den erfarenheten har präglat mig, jag tycker om att arbeta i den lilla skalan och gärna praktiskt med jord och växter. Därför arbetade jag fram till sommaren 2001 med trädgårdsdesign i en liten markfirma som heter Mikado Mark & Trädgård. Under vintrarna har jag hunnit med lite studier samt arbete i ett skolprojekt med inriktning på miljö. Hösten 2001 praktiserade jag på Scandiaconsult i Stockhom. 2002 gjorde jag mitt examensarbete vid institutionen för landskapsplanering, SLU Ultuna, "Skötseln av offentliga miljöer i Stockholm 2002". Nu arbetar jag i egen regi, håller gärna till i Stockholm med omnejd, kanske främst södra sidan.