Du kan även klicka här!

1. Före

2. Skissen

3. Juli 01 Jord-förbättring

4. Gröngödsel

5. Våren -02; plantering

6. Köksland

7. Former

8. Blomprakt I

9. Blomprakt II

10. Gräs I

11. Krydd växter

12. Gräs II

13. Gräs III

14. Vinter

15. Vinterfärg

16.Juli -03 Trädäck I

17. Trädäck II

18. Vår -04 Gången

19. Gödsel

20. Nya rabatter

21. Äng

22. Under-
arbete

23. Höst -05 Lägga sten

24. Höst -05 Stenkurvor