Trädgårdsdesign

Form är viktigt i mina ögon, men formen kommer ur funktionen. Allt designarbete, all formgivning utgår också från en central idé. Sedan fyller man på med detaljer. Så vill jag också arbeta: först göra en översiktlig och långsiktig plan, sedan, i den ordning det kommer sig, genomföra planens delar. Jag tycker inte man ska bygga allt i ett stycke, trädgård måste få växa fram, däremot är det som alltid viktigt att man inte bygger bort några framtida möjligheter.

God trädgårdsdesign gör innehavet av trädgård mer bekvämt och tillgängligt. Det gäller att arbeta efter ett antal principer: Ekonomi, Hänsyn mot miljön, och Ergonomi.

Ekonomi och Hänsyn mot miljön; Det är trevligt när man genom att vara sparsam uppnår andra goda effekter också, ekonomi och miljö går faktiskt hand i hand när det gäller trädgård. Det här ska man tänka på:
Material; använd de befintliga så långt det går, återanvänd
stenar och plattor, förbättra jorden i stället för att byta ut den. Använd ibland trä i stället för betong och sten, då blir transporter och underarbete billigare och mer miljövänliga. Eget arbete; om den arbetsinsats som krävs blir begränsad så kan den klaras av med handkraft i stället för maskiner. Då kan man göra mycket själv, vilket är välgörande för plånbok och hälsa. Trädgårdsarbete skall enligt min åsikt vara ett projekt där kroppen är involverad såväl som huvudet. Det gäller att undvika stressande deadlines och måsten, man ska jobba i lagom takt. Resultatet: när man tvingas tänka till blir trädgården oftast bättre än om man har obegränsade resurser att forma den som man vill.

Ergonomi; Låt trädgården vara ett långsiktigt projekt, en trädgård som får växa fram växer en inte över huvudet. Lättskött blir trädgården om man planerar den väl. Det finns mycket att tjäna på att konsultera en fackman, någon som är van att tänka helhetsmässigt och förstår hur material skall kombineras. Växtvalet är avgörande, inte bara för det estetiska intrycket, utan framför allt för det framtida skötselarbetet. Planterar man rätt, dvs växter som konkurrerar med ogräset och som står tätt redan från början, så begränsas skötseln.